Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 

Resultaten Talis 2013 gepubliceerd (juni 2014)
Op 25 juni 2014 zijn de eerste resultaten van Talis 2013 gepubliceerd. Vanaf nu kunt u deze hier op de website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier). Een nationaal rapport verschijnt rond het Lerarencongres op 8 oktober. Deelnemende scholen ontvangen na de vakantie nog een uitnodiging voor dit congres. Aanmelden voor ... lees verder

Responsvereisten behaald (juli 2013)
Nu de OESO de dataschoning en wegingsprocedures heeft voltooid, kunnen we definitief melden dat Nederland heeft voldaan aan de responsvereisten. Onder scholen is een deelnamepercentage van 80,4% gerealiseerd en onder docenten 75,5%. Wij bedanken alle scholen, schoolcoördinatoren, docenten en ... lees verder

Teaching in Focus 4: ‘Fostering learning communities among teachers’ (juni 2013)
De vierde editie van de serie ‘Teaching in Focus’ van de OESO richt zich op professionele leergemeenschappen van docenten. Docenten willen graag meer deelnemen aan activiteiten gericht op hun professionele ontwikkeling. Vaak ondervinden zij echter problemen bij het inpassen van deze activiteiten in hun werkschema en krijgen .... lees verder