Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 
Presentatie op Lerarencongres (oktober 2014)

Het Nederlandse Talis-team heeft op het het Lerarencongres in Den Bosch (8 oktober 2014) een presentatie gehouden over de uitkomsten van het onderzoek. Deze presentatie ...  lees verder

Talis 2013 - Nationaal rapport Nederland (oktober 2014)
Het nationaal rapport van Talis 2013 voor Nederland gaat nader in op de Nederlandse resultaten, in vergelijking met die in de omringende landen en de overige Talis-landen. Dit rapport biedt een veelheid aan informatie over de leer - en werkomstandigheden van leraren in Nederland en zet deze ... lees verder

Teaching in Focus 6: "Unlocking the Potential of Teacher Feedback" (oktober 2014)
Een van de instrumenten om professionele ontwikkeling te bevorderen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs, is het geven en krijgen van feedback. Dit kan door middel van formele gesprekken met de schoolleiding over het functioneren, maar ... 
lees verder