Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 

Presentatie nationaal Talis-rapport tijdens Lerarencongres (september 2014)
Op het Lerarencongres op 8 oktober presenteren wij het nationale Talis-rapport waarin de Nederlandse resultaten internationaal vergeleken worden. Tijdens twee sessies geven wij u een aantal uitkomsten uit dit rapport en gaan wij hierover met u in gesprek. Niet alleen leraren, maar ook de schoolleiders van ... lees verder

Teaching in Focus 5: 'What Helps Teachers Feel Valued and Satisfied with their Jobs?' (september 2014)
De vijfde ‘Teaching in Focus’ van de OESO gaat in op tevredenheid van docenten met hun werk en de mate waarin docenten zich gewaardeerd voelen. Zij vinden doorgaans dat het leraarsberoep niet wordt gewaardeerd door de maatschappij. Desondanks zijn docenten erg tevreden met hun werk. lees verder

Resultaten Talis 2013 gepubliceerd (juni 2014)
Op 25 juni 2014 zijn de eerste resultaten van Talis 2013 gepubliceerd. Vanaf nu kunt u deze hier op de website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier). Een nationaal rapport verschijnt rond het Lerarencongres op 8 oktober. Deelnemende scholen ontvangen na de vakantie nog een uitnodiging voor dit congres. Aanmelden voor ... lees verder