Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 

Rapportage TALIS 2013 over primair onderwijs en bovenbouw voortgezet onderwijs verschenen (februari 2015)

 

TALIS richt zich hoofdzakelijk op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de 2013 ronde konden de deelnemende landen er echter ook voor kiezen om de survey uit te voeren in het primair onderwijs (ISCED 1) en/of de bovenbouw van het voortgezet ... lees verder 

 

 

Gratis internationale TALIS-conferentie op 11 maart te Haarlem (februari 2015) 

 

TALIS 2013 blijft nieuwe inzichten opleveren. Momenteel voeren wetenschappers en beleidsonderzoekers over de hele wereld diverse verdiepende onderzoeken uit op de TALIS-data. Op woensdag  ... lees verder 

 

 

Teaching Around the World: What Can TALIS Teach Us? (februari 2015)

 

Dion Burns en Linda Darling-Hammond van het Stanford Center for Opportunity Policy in Education hebben een rapport geschreven waarin de condities voor lesgeven in de verschillende landen  ... lees verder