Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

Walter Dresscher ( AOb) over Talis 2013

Talis 2013  |  Nieuws

 

‘Talis is niet het zoveelste onderzoek onder leraren, maar hét onderzoek waar de toekomst van het beroep vanaf zal hangen. Talis laat zien dat de leraar een essentiële factor is bij onderwijsinnovaties: het slagen van vernieuwingen hangt mede of misschien zelfs vooral af van de leraren zelf.

Voor goed onderwijs moet de leraar goed in z’n vel zitten, voldoende ruimte hebben om zich professioneel te ontwikkelen en moet het beroep voldoende status hebben om de beste leraren aan te kunnen trekken. Dat dachten we al wel, maar met Talis wordt dit cijfermatig en statistisch onderbouwd.’   

 


 

 

 

 

 

 

 

Responsvereisten behaald (juli 2013)
Nu de OESO de dataschoning en wegingsprocedures heeft voltooid, kunnen we definitief melden dat Nederland heeft voldaan aan de responsvereisten. Onder scholen is een deelnamepercentage van 80,4% gerealiseerd en onder docenten 75,5%. Wij bedanken alle scholen, schoolcoördinatoren, docenten en ... lees verder


Teaching in Focus 4: ‘Fostering learning communities among teachers’ (juni 2013)
De vierde editie van de serie ‘Teaching in Focus’ van de OESO richt zich op professionele leergemeenschappen van docenten. Docenten willen graag meer deelnemen aan activiteiten gericht op hun professionele ontwikkeling. Vaak ondervinden zij echter problemen bij het inpassen van deze activiteiten in hun werkschema en krijgen .... lees verder


75% respons onder scholen bereikt, onder docenten bijna (mei 2013)
De vereiste 75% respons onder scholen is inmiddels bereikt! Wat nu nog rest (per 22 mei), is deelname van circa 15 docenten om ook onder geselecteerde docenten op 75% respons uit te komen. Deelnemen kan nog tot uiterlijk 30 mei. Wij hopen dat de docenten die onlangs (nogmaals) benaderd zijn, de tijd willen nemen om alsnog de vragenlijst in te vullen.