Talis 2013  |  Teaching and Learning International Survey

Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig, die het leraarschap aantrekkelijk maakt. De werk- en leeromgeving van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey (Talis) van de OESO. Leraren in 34 landen over de gehele wereld, waaronder Nederland, zijn in de gelegenheid gesteld zich te laten horen en het onderwijsbeleid te beïnvloeden.

De resultaten van dit onderzoek kunt u op deze website inzien onder Resultaten Talis 2013 (klik hier).

 

 

Talis 2013  |  Nieuws

 
 

 

"Meedoen aan het Talis onderzoek was voor mij als docent erg belangrijk. Als school willen wij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van het Nederlande onderwijs. In het onderwijsdebat wordt vaak veel beweerd maar weinig bewezen. Door data uit verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken kunnen we er achter komen wat echt essentieel is aan goed onderwijs."

Simon Verwer - docent in het voortgezet onderwijs
 

 
Teaching in Focus 8: “What TALIS reveals about teachers across education levels” (december 2014)
Een aantal landen heeft Talis 2013 niet alleen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uitgevoerd, maar tevens in het primair onderwijs en/of de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De verschillen tussen de onderwijsniveaus staan ... lees verder

 

Teaching in Focus 7: "School Improvement Through Strong 
Leadership" (december 2014)
Schoolleiders hebben veel invloed op het reilen en zeilen op een school en de effectiviteit van leraren. De wijze waarop zij hun leiderschap vervullen was één van de thema's in Talis 2014. Teaching in Focus  ...  lees verder
 
Presentatie op Lerarencongres (oktober 2014)
Het Nederlandse Talis-team heeft op het het Lerarencongres in Den Bosch (8 oktober 2014) een presentatie gehouden over de uitkomsten van het onderzoek. Deze presentatie ...  lees verder